top of page

סדנת איזון

BALANCE YOUR LIFE

מה זה אומר בכלל צ'אקרה איזה סוגים יש לנו ומה החשיבות של כל אחד מהם
איך נוכל להרגיש מאוזנים אם לא נכיר אותם
ואם כואב לכם אזור מסויים בגוף מזה
?אומר
בהרצאה זו, מיה תלמד ותכיר לכם את 7 הצ'אקרות.
נזוז, ננשום ,נתרגל תנוחות מיוגה ומדיטאציה
מיה תיתן כלים יומיומיים לאיזון הגוף
והנפש למען חיים מלאים בתשוקה ,יצירה, אהבה, ואמת
bottom of page